Sveriges egna typsnitt framtagen av svenska regeringen i marknadsföringssyfte.

Svenska regeringen har tagit fram ett Sverige-typsnitt som ska användas i marknadsföring av olika tjänster mm.

The font, Sweden Sans, was designed by Swedish agency Söderhavet in collaboration with Swedish font expert Stefan Hattenbach as part of a new branding effort.

Bilden tillhör slate.com