Ser typsnittet i Sublime Text inte bra ut på din Windowsmaskin? Det finns en inställning du kan testa för att rendera typsnitten annorlunda.

I Mac OS ser som regel de flesta programmeringstypsnitten (mono spaced fonts) bra ut pga den utomordentligt bra renderingen av typsnitt. Jag har använt säkert 5-6 olika programmeringstypsnitt genom åren men när jag gick över till Windows-miljö för ett och ett halvt år sedan insåg jag snabbt att typsnitt inte renderas alls lika bra där.

I dag fick jag tipset att lägga till en inställning i Sublime Text som gör att typsnittet renderas på ett annat sätt.

1
2
3
"font_options": [
  "directwrite"
]

Det gör inte mycket skillnad på alla typsnitt har jag märkt men på typsnitt som t ex Fira Mono blir det avsevärt bättre.