Känns det obekvämt att säga
“— Kan du commita och pusha upp till repositoryt?”?
Björne har gjort en parlör för oss svenska Git-användare så att vi slipper skämmas när vi kommunicerar med varandra.

En sak som jag har svårt med är att förklara Git på svenska. Oftast blir det en svengelsk variant i stil med — Har du pushat upp din senaste commit?”

Jag hittade denna sida på github.com om hur fel det kan låta med Git på svenska. Bjorne som gjort sidan har förslag på en svensk Git-parlör: Git på svenska.

— Kan du rycka grenen jag just ympade och trycka till github?
— Skicka en ryckbegäran när du är färdig med sammanfogningen!
— Låt oss plocka russin från mäster-grenen.

Verb Nuvarande bruk Förslag
pull pulla rycka
push pusha trycka
fetch fetcha hämta
branch brancha förgrena
commit commita förbinda
rebase rebasa ympa
merge merga sammanfoga
stash stasha gömma
tag tagga märka
cherry-pick cherry-picka plocka russin
amend amenda rätta till
Substantiv Nuvarande bruk Förslag
git git jävel
repository repo förvaring
branch branch gren
commit commit förbindelse
pull request pull request ryckbegäran
stash stash gömma
tag tagg märke