Hur gör man för att ignorera filer i Git efter att de redan finns cachade? Kan man ta bort dem från versionshanteringen utan att radera filerna?

För att be Git ignorera filer eller mappar behöver du bara se till att du har en fil i din Git root som heter .gitignore och i den lägger du till fil- eller mappnamnet på den fil eller mapp du vill ignorera. — Men vad händer om du redan sedan tidigare lagt till filen eller mappen i ditt Gitbibliotek? Hur tar du bort filen/mappen utan att radera filerna från disk?

Börja med att lägga till filen/filerna/mappen i .gitignore så att filerna inte kommer med i din Git stage om de ändras.

För att ta bort en fil skriver du bara följande:

1
git rm --cached fil.txt

För att tag bort flera filer åt gången:

1
git rm --cached fil1.txt fil2.txt fil.txt

För att ta bort en hel mapp:

1
git rm -r --cached mapp

Slutligen måste du köra “commita” dina ändringar. Dessutom bör du lägga till filerna i din .gitignore om du inte vill versionshantera dem.