Vill du versionshantera bara en eller ett fåtal filer med Git? Läs mer om detta enkla sätt med hjälp av .gitignore.

När du skapar ett repository så räknar Git med att alla filer i katalogen ska versionshanteras. I vissa fall kanske bara en eller några enstaka filer behöver versionshanteras och då kan man använda .gitignore för att inte bara ge instuktioner om vilka filer som inte ska hanteras utan även vilka som ska hanteras.

Lite kort om .gitignore

Skapar du en fil som heter .gitignore i root-mappen för dit Git repository och i den anger filer eller mappar så kommer Git att ignorera dem.

  • Ignorera enstaka filer genom att skriva t ex index.html
  • Ignorera en filtyp genom att skriva t ex *.html
  • Ignorera en mapp genom att skriva t ex images/

Hur gör man då för att versionshantera enstaka filer?

Första steget är tala om för Git att alla filer ska ignoreras. Om du inte har filen .gitignore, skapa den och lägg till denna rad:

1
*.*

Då vet Git att den ska ignorera alla filer, även i underkataloger.
Säg att vi vill bara versionshantera en fil som heter structure.json. Lägg då till denna rad till i .gitignore:

1
!structure.json

Det som händer när man lägger till ett utropstecken innan en fil eller mapp är att man talar om att istället för att ignorera ska inkludera den.
Så här ser då vår .gitignore ut:

1
2
*.*
  !structure.json