Utnyttjar du Sass “property nesting”?

Det finns många bra saker med Sass och “property nesting” är en av dem.

Här kommer en liten påminnelse om du glömt använda det (förutsatt att du ens använder Sass).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
p {
 margin: {
  top: 2rem;
  right: 5rem;
 }

 font: {
  size: 2rem;
  weight: 700;
 }
}