Vill du slippa skriva in ditt lösenord till ditt remote repository varje gång du kör dina git-kommandon?

Genom att skriva följande i prompten kan du få Git att minnas det senaste lösenord du angett i det aktuella repositoryt:

1
git config credential.helper store

Första gången efter du aktiverat det måste du ange inloggningsuppgifter dock.

You're welcome!'

Källa: git-scm.com