För en tid sedan började bl a Telia att som kampanj att erbjuda abonenmang i stil med ”Fri surf på sociala medier”. Kanon! … om det inte var så att sociala medier bara är av Telia utvalda tjänster.

Detta strider mot nätneutralitet och innebär t ex att små aktörer inte har en chans att konkurera mot jättar som inkluderas i deras kategori för sociala medier.

Nu har PTS (Post och telestyrelsen) bedömt att detta strider mot EUs riktlinjer och regler om ett öppet internet.

Telia ska behandla all internettrafik likvärdigt när slutanvändarens datatak uppnåtts, för att inte bryta mot EU-regler om ett öppet internet. PTS avser att förelägga Telia att rätta sig.

Det finns och har funnits liknande kampanjer från andra företag där datatrafiken varit fri för vissa streamingtjänster.