För ungefär tusen år sedan utvecklade jag ett diskussionsforum i ASP (vanilla ASP!) som faktiskt användes flitigt i många år av några idéella organisationer och av andra som ville ha en enkel forumplattform i ASP och Accessdatabas. Utöver standardtemat som följde med gjorde jag ett tema som hette September Steel med en gråblå ton. Nu återlivar jag temat i Visual Studio Code med temat One Monokai Theme som grund.

Skärmdumpar

HTML + Sass
HTML + Sass
Markdown
Markdown
Source Control
Source Control
Ikon
Ikon
Inställningar
Inställningar

Installera

Direktlänk till September SteelVisual Studio Marketplace.

Alternativ installation

 • Gå till Visual Studio Marketplace och sök efter September Steel.
 • Öppna Extensions i Visual Studio Code och sök efter September Steel.
 • Öppna Quick Open (Cmd + P) och skriv ext install september-steel.

Rekomenderade inställningar

1
2
3
4
5
6
7
{
 "window.openFilesInNewWindow": "off",
 "window.newWindowDimensions": "inherit",
 "editor.fontSize": 16,
 "editor.lineHeight": 30,
 "editor.snippetSuggestions": "top"
}

Mina inställningar och plugins jag använder

 • Beautify → Formatterar HTML, Javascript och CSS.
 • Blank Line at the End of File → Lägger till en tom rad i filer när filen sparas ([Varför?]).(https://stackoverflow.com/questions/2287967/why-is-it-recommended-to-have-empty-line-in-the-end-of-file))
 • Bookmarks → Lägger till bokmärken för filer/rader och markerar rader med en symbol.
 • Color Picker → En färgpalett. Inte jättesnabb men användbar. (Code kommer att få en native color picker i kommander versioner.)
 • File Utils → Döp om, radera, flytta filer mm med enkla kommandon.
 • Material Icon Theme → Ikontema till filvyn.
 • Project Manager → Hantera projekt enkelt.
 • Settings Sync → Synka dina inställningar mot Github. Bra som backup av inställningarna eller om du vill ha samma inställningar på flera maskiner.
 • Text Pastry → Lite finesser för att klistra in t ex inkrementerade tal med multiple cursors.
 • TODO Highlight → Markerar kommentarer TODO: och FIXME: så att de blir lättare att hitta igen i koden. Kan även sammanställa alla TODO och FIXME i ditt projekt i en lista med hänvisning till fil och radnummer.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
{
 "editor.fontSize": 16,
 "editor.lineHeight": 30,
 "editor.tabSize": 4,
 "editor.wordWrap": "on",
 "editor.fontLigatures": true,
 "editor.snippetSuggestions": "top",
 "editor.minimap.enabled": true,
 "editor.minimap.renderCharacters": false,
 "editor.cursorBlinking": "phase",
 "editor.cursorStyle": "block",
 "editor.renderLineHighlight": "none",
 "editor.renderIndentGuides": true,
 "editor.renderControlCharacters": true,
 "editor.showFoldingControls": "mouseover",
 "window.zoomLevel": 1,
 "workbench.sideBar.location": "left",
 "explorer.openEditors.visible": 0,
 "workbench.editor.showTabs": true,
 "explorer.autoReveal": false,
 "workbench.iconTheme": "material-icon-theme",
 "window.openFilesInNewWindow": "off",
 "workbench.welcome.enabled": false,
 "window.title": "🗄 ${rootPath} 🗳 ${activeEditorShort}${separator}${dirty}",
 "window.newWindowDimensions": "inherit",
 "extensions.autoUpdate": true,
 "emmet.useNewEmmet": true,
 "emmet.showExpandedAbbreviation": true,
 "zenMode.hideTabs": true,
 "diffEditor.ignoreTrimWhitespace": true,
 "git.confirmSync": false,
 "terminal.integrated.fontSize": 14,
 "terminal.external.osxExec": "iTerm.app",
 "workbench.colorTheme": "September Steel"
}